Garder, gårdfæster Levin Zander
(Ca. 1660-1712)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Kirsten Hansdatter

Garder, gårdfæster Levin Zander 69

  • Født: Ca. 1660, Tyskland 69,328
  • Ægteskab: Kirsten Hansdatter cirka 1690 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark 69
  • Død: 1712, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark i en alder af ca. 52 år 69,328
  • Begravet: 1712, Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Det vides ikke, om der er flere børn, og det vides heller ikke, hvor Levin Zander opholdt sig indtil 1697. Det er derfor ikke sikkert, at børnene er født i Dame.

Det er bemærkelsesværdigt fine familier, Levin Zanders børn er gift ind i - men måske er det fordi, han har et særpræget navn, i hvert fald har Levin Zander-navnet stor gennemslagskraft. 69


Billede

Levin blev gift med Kirsten Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Clausen og Mette Laursdatter, cirka 1690 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.69 (Kirsten Hansdatter blev født cirka 1635 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark 69,328 og døde i 1705 i Vollerup, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark 328.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl, 19 Okt. 1697, Gammelt Matr. nr. 9, Dame. Indgik på denne dato fæste ved fæstebrev med følgende ordlyd:
Paa Hans kongelige Mayestæts min allernådigste Herre og Arvekonges Vegne og allernaadigste Behag, så og efter de højædle, velbaarne, velædle, velbyrdige, højstfornemme samtlige kongligt Committerede udi den Mønske Commission, deres gunstige Order, hafver jeg stedt og fæst, saasom jeg hermed stæder og fæster Levin Zander, født i Tyskland, den Gaard i Dame, Niels Hansen Porse hidtil har beboet, og for samme sin Gaards Forsiddelse af de kgl. Commissarier frasadt. Bygningen bestaaer af tvende Længder, Søndre Længde 7 Fag, Nordre Længde 6 Fag, der ved seneste Inqvisition er anset moxen øde; nyder til samme Gaard Hr. Løjtenant Sepelius Vaaning, med hvad videre hannem i den nye Jordsbog er tillagt. Besætning: 4 Bæster, 3 Køer, 1 Kalv, 2 Sviin, 2 Giæs, Rugsæd: 4 Tdr.

Hvilken Gaard fornævnte Levin Zander skal have, nyde, bruge og beholde sin Livstid, med saa Skel at han deraf aarlig og fra afvigte 1. Maii 1697 af, svarer og betaler alle kongl. naadigste Paabuder, som nu eer eller herefter paalydende vorder, at det Hartkorn, som i den nye Jordebog findes indført, samme Gaard at være sat for, samt Gaarden vel bebygger og vedligeholder, saavelsom Ager og Eng forsvarlig driver, dyrker, glødsker og hegner, og iøvrigt sig i alle Maader efter Loven forholder.

Giver til Fæste 6 Rdl. som hannem er qvitteret.

Des til Bekræftning hafver jeg dette min Haand og Segl verificeret og ydmygst indstiller til forbenævnte gode Herrers videre Ratification.

Stege den 29. October 1697. H. Pedersen

Dette Fæstebrev bliver hermed approberet udi Commissionen i Kiøbenhavn, den 24. Febr. 1698. O. Krabbe. M. Rasmussen.

1699-1700, Antegnelser:
Pag. 23 er til Udgift lo Rdl., som Hans Clausen paa Gaarden No. 9 udi Damme for Bygningen skal være anskreven ved Commissionen at betale, men formedelst han ikke hafver Gaarden, men en aftacket Gvarder Levin Zander, som den besidder, formoder Bonden at blive befriet for den anførte Betaling, nu vil forklares, hvor samme 10 Rdl. er ført Hans Mayestæt til Indtægt.
Disse modstaaende lo Rdl. for kommende Materialier til Løjtnantens Qvarteer (No. 12) udi Damme, der videre i Jordebogen paa Fol. 285 er at se.
Samme Løjtnants Qvarteers Bygning er for Bygningen til Gaarden No. 9 i Damme at spare, som ellers af Hans Mayestæt skulde været bekostet .
Dertil henlagt som videre er at se ved de particulære Erindringer i Jordebogens Fol. l06, første Side.
Herved hafde Hs . Mayestæt Fordel for Bygningens Sparelse. Bonden Hans Clausen har aldrig nyt Skillings Værd, ej heller beboer Gaarden No. 9; formoder derfor at blive fri, og dette til Udgift passerer. (Kilde: A. M . Hemmingsens arkiv).
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Mar. 2011 med Legacy 7.5 fra Millennia