Claus Nielsen
Zidtsell Nielsdatter
Gårdmand Hans Clausen
(-Efter 1719)
Mette Laursdatter
(-1699)
Kirsten Hansdatter
(Ca. 1635-1705)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Garder, gårdfæster Levin Zander

Kirsten Hansdatter 69

  • Født: Ca. 1635, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark 69,328
  • Ægteskab: Garder, gårdfæster Levin Zander cirka 1690 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark 69
  • Død: 1705, Vollerup, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark i en alder af ca. 70 år 328
Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Skifte, 1 Jul. 1705. Afholdt skifte efter Kirsten Hansdatter, Levin Zanders hustru i Dame. Datteren Mette arver 68 Rigsdaler, 2 Mark og 5 Skilling. Arven er under formynderens tilsyn stående hos faderen.


Billede

Kirsten blev gift med Garder, gårdfæster Levin Zander cirka 1690 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.69 (Garder, gårdfæster Levin Zander blev født cirka 1660 i Tyskland,69,328 døde i 1712 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark 69,328 og blev begravet i 1712 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl, 19 Okt. 1697, Gammelt Matr. nr. 9, Dame. Indgik på denne dato fæste ved fæstebrev med følgende ordlyd:
Paa Hans kongelige Mayestæts min allernådigste Herre og Arvekonges Vegne og allernaadigste Behag, så og efter de højædle, velbaarne, velædle, velbyrdige, højstfornemme samtlige kongligt Committerede udi den Mønske Commission, deres gunstige Order, hafver jeg stedt og fæst, saasom jeg hermed stæder og fæster Levin Zander, født i Tyskland, den Gaard i Dame, Niels Hansen Porse hidtil har beboet, og for samme sin Gaards Forsiddelse af de kgl. Commissarier frasadt. Bygningen bestaaer af tvende Længder, Søndre Længde 7 Fag, Nordre Længde 6 Fag, der ved seneste Inqvisition er anset moxen øde; nyder til samme Gaard Hr. Løjtenant Sepelius Vaaning, med hvad videre hannem i den nye Jordsbog er tillagt. Besætning: 4 Bæster, 3 Køer, 1 Kalv, 2 Sviin, 2 Giæs, Rugsæd: 4 Tdr.

Hvilken Gaard fornævnte Levin Zander skal have, nyde, bruge og beholde sin Livstid, med saa Skel at han deraf aarlig og fra afvigte 1. Maii 1697 af, svarer og betaler alle kongl. naadigste Paabuder, som nu eer eller herefter paalydende vorder, at det Hartkorn, som i den nye Jordebog findes indført, samme Gaard at være sat for, samt Gaarden vel bebygger og vedligeholder, saavelsom Ager og Eng forsvarlig driver, dyrker, glødsker og hegner, og iøvrigt sig i alle Maader efter Loven forholder.

Giver til Fæste 6 Rdl. som hannem er qvitteret.

Des til Bekræftning hafver jeg dette min Haand og Segl verificeret og ydmygst indstiller til forbenævnte gode Herrers videre Ratification.

Stege den 29. October 1697. H. Pedersen

Dette Fæstebrev bliver hermed approberet udi Commissionen i Kiøbenhavn, den 24. Febr. 1698. O. Krabbe. M. Rasmussen.

1699-1700, Antegnelser:
Pag. 23 er til Udgift lo Rdl., som Hans Clausen paa Gaarden No. 9 udi Damme for Bygningen skal være anskreven ved Commissionen at betale, men formedelst han ikke hafver Gaarden, men en aftacket Gvarder Levin Zander, som den besidder, formoder Bonden at blive befriet for den anførte Betaling, nu vil forklares, hvor samme 10 Rdl. er ført Hans Mayestæt til Indtægt.
Disse modstaaende lo Rdl. for kommende Materialier til Løjtnantens Qvarteer (No. 12) udi Damme, der videre i Jordebogen paa Fol. 285 er at se.
Samme Løjtnants Qvarteers Bygning er for Bygningen til Gaarden No. 9 i Damme at spare, som ellers af Hans Mayestæt skulde været bekostet .
Dertil henlagt som videre er at se ved de particulære Erindringer i Jordebogens Fol. l06, første Side.
Herved hafde Hs . Mayestæt Fordel for Bygningens Sparelse. Bonden Hans Clausen har aldrig nyt Skillings Værd, ej heller beboer Gaarden No. 9; formoder derfor at blive fri, og dette til Udgift passerer. (Kilde: A. M . Hemmingsens arkiv).
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Mar. 2011 med Legacy 7.5 fra Millennia